Gdy sterownik nawadniania jest włączony, przepływ wody jest zatrzymywany, a po wyłączeniu - woda zaczyna płynąć; dlaczego tak się dzieje?