Po włączeniu ręcznego nawadniania, wyświetlacz sterownika nawadniania natychmiast powraca do trybu wyświetlania; dlaczego?